fontpage

ร่วมทำบุญโรงทาน ก๋วยเตี๋ยว

วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ร้านธนพลเภสัช อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมทำบุญโรงทาน ก๋วยเตี๋ยว ณ โรงพยาบาลกุมภวาปี บรรยากาศอบอุ่นมากค่ะ อนุโมธนาบุญด้วยนะคะ

อ่านเพิ่มเติม

สร้างสิ่งแวดล้อมวัดน่าอยู่คู่ชุมชน

วันที่ 20 กรกฏาคม 2559 เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ ๗๐ ปี โรงพยาบาลกุมภวาปีร่วมกับคณะผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน อ.กุมภวาปี ร่วมกันปลูกป่า สร้างสิ่งแวดล้อมวัดน่าอยู่คู่ชุมชน ณ วัดศรีนคราราม ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมกันปลูกป่า สร้างสิ่งแวดล้อม วัดน่าอยุ่คู่ชุมชน

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ขอเรียนเชิญ .. เจ้าหน้าที่ ของ โรงพยาบาลกุมภวาปี ” ร่วมกันปลูกป่า สร้างสิ่งแวดล้อม วัดน่าอยุ่คู่ชุมชน” ณ วัดศรีนคราราม ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม

eslip_icon

ex-link-web_02ex-link-web_03ex-link-web_04ex-link-web_06ex-link-web_05e-letter

ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น


ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม
ตอน เฟส 1 ตึก 13

KUMHOS FANPAGE