เรือง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครืองให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลเวียนสูงแบบใช้ทางจมูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารเพิ่มเติม >> ประกาศยกเลิก

Continue reading


ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครืองให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลเวียนสูงแบบใช้ทางจมูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารที่ 1>> ประกาศ เอกสารที่ 2>> ตารางราค […]

Continue reading


ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจชนิดวีดีทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่ 1 >> ประกาษชุดเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจ เอ […]

Continue reading