ขอกราบขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน ที่สละทุนทรัพย์ในการร่วมซื้อเตียงนอนผู้ป่วย

โรงพยาบาลกุมภวาปี และผู้ป่วยทุกคน ขอกราบขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน ที่สละทุนทรัพย์ในการร่วมซื้อเตียงนอนผู้ป่วยในครั้งนี้

✔เบื้องต้นเตียงได้จัดส่งมาแล้ว 24 เตียง จึงขอรายงานความคืบหน้ากับผู้บริจาคทุกท่านรับทราบและอนุโมทนาบุญ

✏และเตียงจำนวนที่เหลือ..ถ้าเตียงจัดส่งเรียบร้อยจะทยอยลงรูปและแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ ค่ะ

🕯ผู้ป่วยดีใจมาก..ที่รู้ว่ามีคนบริจาคเพื่อพวกเค้า..

🙏ขอขอบคุณทุกความดีงาม และความเมตตาจากทุกท่านในครั้งนี้ อนุโมทนาสาธุค่ะ