ข้อกำหนดและรายละเอียดโครงการ

ศึกษารายละเอียด ก่อนตัดสินใจ

โครงการประชารัฐโรงพยาบาลกุมภวาปี เป็นโครงการที่ให้สิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้นอนห้องพิเศษฟรีตลอดปี ตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังต่อไปนี้

1. สมัครเข้าโครงการคนละ 1,000 บาท ต่อปี

สมัครเข้าโครงการคนละ 1,000 บาท ต่อปี 1 สิทธิ์ใช้ได้ 1 คน ไม่สามารถใช้สิทธิ์แทนกันได้.

2. นอนห้องพิเศษฟรีตลอดปีไม่จำกัด

ได้รับสิทธิ์นอนห้องพิเศษฟรีตลอดปีไม่จำกันจำนวนครั้ง ครั้งละไม่เกิน 14 วัน (หากเกิน 14 วัน ชำระเองตามสิทธิ์).

3.ต้องได้รับอนุญาตจากแพทย์เท่านั้น

ต้องได้รับอนุญาติจากแพทย์เท่านั้นว่าสามารถนอนห้องพิเศษได้ (เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย)และต้องมีญาติเฝ้าตลอดเวลา.

4.หากห้องพิเศษเต็ม เราจะให้คิวท่านเป็นคิวแรก

5.รับเฉพาะคนกุมภวาปีเท่านั้น

รับเฉพาะคนกุมภวาปีเท่านั้น รับจำนวนจำกัดแค่ 10000 คน ไม่จำกัด เพศ อายุ

6.ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้ เพราะเงินเข้ากองทุนประชารัฐ

7.ใช้สิทธิ์นอนห้องพิเศษได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ตัวอย่างและรายละเอียดห้อง