โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 แบบการเงินและบัญชี

เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
15 พ.ย. 2565
เวลา 17:11:30 น.
งบทดลอง เดือน ต.ค.65
7 1
ดาวน์โหลด
18 ต.ค. 2565
เวลา 13:10:25 น.
งบทดลอง งวด 7-12 ปีงบประมาณ 65
19 2
ดาวน์โหลด
14 ต.ค. 2565
เวลา 10:10:13 น.
งบทดลอง เดือน ก.ย.65
24 1
ดาวน์โหลด
14 ก.ย. 2565
เวลา 13:09:15 น.
งบทดลอง เดือน ส.ค.65
38 3
ดาวน์โหลด
11 ส.ค. 2565
เวลา 14:08:36 น.
งบทดลอง เดือน ก.ค.65
47 0
ดาวน์โหลด
12 ก.ค. 2565
เวลา 13:07:39 น.
งบทดลอง เดือน มิ.ย.65
65 4
ดาวน์โหลด
15 มิ.ย. 2565
เวลา 10:06:18 น.
งบทดลอง เดือน พ.ค.65
74 2
ดาวน์โหลด
17 พ.ค. 2565
เวลา 14:05:46 น.
งบทดลอง เดือน เม.ย.65
97 4
ดาวน์โหลด
12 เม.ย. 2565
เวลา 13:04:07 น.
งบทดลอง เดือน มี.ค.65
107 1
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:42 น.
งบทดลอง เดือน ก.พ.65
129 1
ดาวน์โหลด
14 ก.พ. 2565
เวลา 14:02:11 น.
งบทดลอง เดือน ม.ค.65
137 4
ดาวน์โหลด
12 ม.ค. 2565
เวลา 10:01:13 น.
งบทดลอง เดือน ธ.ค.64
159 4
ดาวน์โหลด
14 ธ.ค. 2564
เวลา 15:12:39 น.
งบทดลอง เดือน พ.ย.64
172 2
ดาวน์โหลด
15 พ.ย. 2564
เวลา 15:11:14 น.
งบทดลอง เดือน ต.ค.64
174 2
ดาวน์โหลด
21 ต.ค. 2564
เวลา 14:10:27 น.
งบทดลอง งวด 1-16 ประจำเดือน ก.ย.64
189 1
ดาวน์โหลด
21 ต.ค. 2564
เวลา 14:10:51 น.
งบทดลอง เดือน ก.ย.64 ปรับปรุงเพิ่มเติม
191 2
ดาวน์โหลด
15 ต.ค. 2564
เวลา 16:10:17 น.
งบทดลอง เดือน ก.ย.64
179 1
ดาวน์โหลด
13 ก.ย. 2564
เวลา 13:09:17 น.
งบทดลอง เดือน ส.ค.64
187 1
ดาวน์โหลด
13 ส.ค. 2564
เวลา 12:08:13 น.
งบทดลอง เดือน ก.ค.64
200 4
ดาวน์โหลด
13 ก.ค. 2564
เวลา 14:07:03 น.
งบทดลอง เดือน มิ.ย.64
206 2
ดาวน์โหลด
11 มิ.ย. 2564
เวลา 11:06:33 น.
งบทดลอง เดือน พ.ค.64
206 2
ดาวน์โหลด
12 พ.ค. 2564
เวลา 15:05:55 น.
งบทดลอง เดือน เม.ย.64
937 0
ดาวน์โหลด
19 เม.ย. 2564
เวลา 14:04:22 น.
งบทดลอง เดือน มี.ค.64
926 2
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2564
เวลา 15:03:40 น.
งบทดลอง เดือน ก.พ.64
921 4
ดาวน์โหลด
16 ก.พ. 2564
เวลา 09:02:39 น.
งบทดลอง เดือน ม.ค.64
930 1
ดาวน์โหลด
13 ม.ค. 2564
เวลา 16:01:20 น.
งบทดลอง ประจำเดือน ธ.ค. 2563
946 2
ดาวน์โหลด
16 ธ.ค. 2563
เวลา 10:12:12 น.
รายงานการเงินประจำเดือน พ.ย.2563
927 9
ดาวน์โหลด
26 พ.ย. 2563
เวลา 10:11:09 น.
งบทดลอง ประจำเดือน ต.ค.2563
928 3
ดาวน์โหลด