ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2566
เวลา 17:03:59 น.
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษในโรงพยาบาลกกุมภวาปี
34 16
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2566
เวลา 17:03:58 น.
รับย้ายข้าราชการ
25 10
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2566
เวลา 10:03:34 น.
ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ ระดับชำนาญการพิเศษ
33 13
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2566
เวลา 15:03:00 น.
ประกาศโรงพยาบาลกุมภวาปี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกหัวหน้ากลุ่มงาน
74 24
ดาวน์โหลด
20 ก.พ. 2566
เวลา 11:02:29 น.
ประกาศการทำลายเอกสารเวชรเบียนผู้ป่วยใน
76 10
ดาวน์โหลด
16 ก.พ. 2566
เวลา 11:02:10 น.
ประกาศโรงพยาบาลกุมภวาปี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกหัวหน้ากลุ่มงาน ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและ หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
115 33
ดาวน์โหลด
10 ก.พ. 2566
เวลา 10:02:43 น.
ประกาศโรงพยาบาลกุมภวาปี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกหัวหน้าหอผู้ป่วย และหัวหน้างาน
142 45
ดาวน์โหลด
08 ก.พ. 2566
เวลา 10:02:43 น.
โรงพยาบาลกุมภวาปีเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ทุกวันจันทร์-ศุกร์
108 2
ดาวน์โหลด
20 ม.ค. 2566
เวลา 15:01:02 น.
ประกาศโรงพยาบาลกุมภวาปี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์คัดเลือกหัวหน้าหอผู้ป่วยและหัวหน้างาน
168 44
ดาวน์โหลด
18 ม.ค. 2566
เวลา 11:01:27 น.
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลกุมภวาปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
92 19
ดาวน์โหลด
18 ม.ค. 2566
เวลา 11:01:19 น.
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของโรงพยาบาลกุมภวาปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
73 8
ดาวน์โหลด
18 ม.ค. 2566
เวลา 11:01:20 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลกุมภวาปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
103 16
ดาวน์โหลด
18 ม.ค. 2566
เวลา 11:01:40 น.
ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลกุมภวาปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
79 7
ดาวน์โหลด
08 พ.ย. 2565
เวลา 15:11:35 น.
ประกาศโรงพยาบาลกุมภวาปี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกหัวหน้าหอผู้ป่วยและหัวหน้างาน
435 45
ดาวน์โหลด
07 พ.ย. 2565
เวลา 10:11:01 น.
ขอเชิญบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผ่าตัดข้อเข่า
163 8
ดาวน์โหลด
08 ก.ย. 2565
เวลา 15:09:20 น.
นวัฒตกรรม ประจำปี 2565
462 37
ดาวน์โหลด
08 ก.ย. 2565
เวลา 15:09:22 น.
เรื่องเล่า ประจำปีงบประมาณ 2556
239 55
ดาวน์โหลด
19 ก.ค. 2565
เวลา 11:07:15 น.
รับย้ายข้าราชการ
405 152
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:58 น.
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดโรงพยาบาลกุมภวาปี
976 641
ดาวน์โหลด
28 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:42 น.
แผนรับอุบัติเหตุ-อุบัติภัยหมู่ โรงพยาบาลกุมภวาปี
463 118
ดาวน์โหลด
12 ม.ค. 2565
เวลา 08:01:10 น.
ประกาศโรงพยาบาลกุมภวาปี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกหัวหน้าหอผู้ป่วยและหัวหน้างาน
842 76
ดาวน์โหลด
16 ก.ย. 2564
เวลา 16:09:22 น.
ทำลายเอกสารผู้ป่วยใน
692 38
ดาวน์โหลด
06 พ.ค. 2564
เวลา 09:05:34 น.
รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
1756 124
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2564
เวลา 13:03:56 น.
คู่มือ MASS ปี 63
1340 95
ดาวน์โหลด
17 ธ.ค. 2563
เวลา 09:12:02 น.
นโยบายผู้บริหาร
1350 49
ดาวน์โหลด
20 ส.ค. 2563
เวลา 16:08:07 น.
เปิดรับสมัครผู้ประกอบการและสวัสดีการ
1399 113
ดาวน์โหลด
12 ก.พ. 2563
เวลา 10:02:04 น.
การจัดมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลกุมภวาปี ปี 2563
1108 75
ดาวน์โหลด
28 มี.ค. 2562
เวลา 10:03:04 น.
ขั้นตอนการร้องเรียน โรงพยาบาลกุมภวาปี
1055 82
ดาวน์โหลด
28 มี.ค. 2562
เวลา 10:03:04 น.
ขั้นตอนการร้องเรียน โรงพยาบาลกุมภวาปี
1056 64
ดาวน์โหลด
23 มี.ค. 2562
เวลา 21:03:18 น.
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข
1046 50
ดาวน์โหลด
28 ม.ค. 2562
เวลา 22:01:33 น.
ประกาศทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยใน
1090 0
21 ธ.ค. 2561
เวลา 10:12:24 น.
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลกุมภวาปี ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ 2562
1021 29
ดาวน์โหลด
19 ธ.ค. 2561
เวลา 14:12:07 น.
ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแแหน่ง นักรังสีการแพทย์,พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค,พนักงานบริการ
1155 258
ดาวน์โหลด
25 ต.ค. 2561
เวลา 14:10:18 น.
เอกสารประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ คปสอ ปีงบประมาณ 2562
1000 235
ดาวน์โหลด
04 ต.ค. 2561
เวลา 18:10:44 น.
3 พก เมื่อมาโรงพยาบาล
1138 58
ดาวน์โหลด
04 ต.ค. 2561
เวลา 14:10:05 น.
โรงงานทำขาเทียมพระราชทาน โรงพยาบาลกุมภวาปี เปิดให้บริการทำขาเทียมใหม่ และซ่อมเเซมขาเทียมเก่า ฟรีทุกสิทธ์
1300 0
24 ก.ย. 2561
เวลา 11:09:21 น.
เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การแต่งตั้งและการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
1015 60
ดาวน์โหลด
20 มิ.ย. 2561
เวลา 11:06:25 น.
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการข้อร้องเรียน ในรอบไตรมาส 3 (ตุลาคม-มิถุนายน)
1018 1
ดาวน์โหลด
20 มิ.ย. 2561
เวลา 11:06:30 น.
ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน โรงพยาบาลกุมภวาปี
1210 4
ดาวน์โหลด
11 มิ.ย. 2561
เวลา 10:06:58 น.
ประกาศระเบียบโรงพยาบาลกุมภวาปีว่าด้วยการใช้รถราชการเพื่อเป็นสวัสดิการของบุคคลากรในสังกัดโรงพยาบาลกุม
1136 0
26 เม.ย. 2561
เวลา 15:04:30 น.
รายชื่อลูกจ้างพร้อมเลขตำแหน่ง ณ เม.ย.61
1042 708
ดาวน์โหลด
18 เม.ย. 2561
เวลา 16:04:30 น.
4 พ.ค. 2561 นี้ เริ่มใช้สิทธิจ่ายตรงด้วยบัตรประชาชน แสดงบัตรทุกครั้งที่จุดชำระเงินด้วยนะครับ
1341 0
17 ม.ค. 2561
เวลา 09:01:51 น.
ขอกราบขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน ที่สละทุนทรัพย์ในการร่วมซื้อเตียงนอนผู้ป่วย
1517 0