โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : เอกสาร IC</a></li>. 

  คู่มือ / แนวปฏิบัติ

หน่วยควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
23 ม.ค. 2566
เวลา 20:01:53 น.
แนวทางจัดการผู้ป่วยโควิดเมื่อเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังของกรมการแพทย์ 29 กย 65
10 5
ดาวน์โหลด
23 ม.ค. 2566
เวลา 19:01:25 น.
ภาพชุด PPE หลัง 1 ตุลาคม 2565
9 2
ดาวน์โหลด
23 ม.ค. 2566
เวลา 16:01:19 น.
การใช้น้ำยาทำความสะอาดเชื้อโควิด
10 5
ดาวน์โหลด
20 ม.ค. 2566
เวลา 11:01:22 น.
แนวทางการคัดกรองโควิดกรณีเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง1ตค65
18 19
ดาวน์โหลด
06 ม.ค. 2566
เวลา 22:01:55 น.
Bundle of care
53 109
ดาวน์โหลด
05 ก.ย. 2565
เวลา 11:09:20 น.
แผ่นพับเชื้อดื้อยา
104 54
ดาวน์โหลด
02 ก.ย. 2565
เวลา 15:09:41 น.
แนวทางดูแลผู้ป่วยที่มีสาย Double Lumen Catheter
80 32
ดาวน์โหลด
23 ส.ค. 2565
เวลา 08:08:25 น.
เข็มทิ่มตำ สัมผัสเลือดและสารคัดหลั่ง (แนวทางและใบบันทึก)
115 56
ดาวน์โหลด
23 ส.ค. 2565
เวลา 08:08:15 น.
คู่มือมาตรฐาน IC 64 (รูปเล่ม)
108 91
ดาวน์โหลด
05 ส.ค. 2565
เวลา 09:08:53 น.
IC Round
124 75
ดาวน์โหลด
05 ส.ค. 2565
เวลา 09:08:22 น.
แบบประเมินเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัต
122 56
ดาวน์โหลด
05 ส.ค. 2565
เวลา 09:08:45 น.
คู่มือการทำความสะอาดมือ 65
121 54
ดาวน์โหลด