โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : เอกสาร IC</a></li>. 

  คู่มือ / แนวปฏิบัติ

หน่วยควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
18 มิ.ย. 2566
เวลา 13:06:43 น.
การพิทักษ์สิทธิ์และป้ายเตือน IC
65 64
ดาวน์โหลด
18 มิ.ย. 2566
เวลา 11:06:15 น.
การบันทึกทางการพยาบาลงาน IC
72 54
ดาวน์โหลด
16 พ.ค. 2566
เวลา 18:05:09 น.
คู่มือการจัดการขยะ โรงพยาบาลกุมภวาปี(งานอาชีวอนามัย)
87 51
ดาวน์โหลด
16 พ.ค. 2566
เวลา 18:05:14 น.
CNPG การจัดการขยะโรงพยาบาลกุมภวาปี
64 49
ดาวน์โหลด
23 ม.ค. 2566
เวลา 20:01:53 น.
แนวทางจัดการผู้ป่วยโควิดเมื่อเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังของกรมการแพทย์ 29 กย 65
108 60
ดาวน์โหลด
23 ม.ค. 2566
เวลา 19:01:25 น.
ภาพชุด PPE หลัง 1 ตุลาคม 2565
191 49
ดาวน์โหลด
23 ม.ค. 2566
เวลา 16:01:19 น.
การใช้น้ำยาทำความสะอาดเชื้อโควิด
100 57
ดาวน์โหลด
20 ม.ค. 2566
เวลา 11:01:22 น.
แนวทางการคัดกรองโควิดกรณีเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง1ตค65
115 51
ดาวน์โหลด
06 ม.ค. 2566
เวลา 22:01:55 น.
Bundle of care
176 202
ดาวน์โหลด
05 ก.ย. 2565
เวลา 11:09:20 น.
แผ่นพับเชื้อดื้อยา
418 141
ดาวน์โหลด
02 ก.ย. 2565
เวลา 15:09:41 น.
แนวทางดูแลผู้ป่วยที่มีสาย Double Lumen Catheter
155 61
ดาวน์โหลด
23 ส.ค. 2565
เวลา 08:08:25 น.
เข็มทิ่มตำ สัมผัสเลือดและสารคัดหลั่ง (แนวทางและใบบันทึก)
264 124
ดาวน์โหลด
23 ส.ค. 2565
เวลา 08:08:15 น.
คู่มือมาตรฐาน IC 64 (รูปเล่ม)
242 184
ดาวน์โหลด
05 ส.ค. 2565
เวลา 09:08:53 น.
IC Round
255 189
ดาวน์โหลด
05 ส.ค. 2565
เวลา 09:08:22 น.
แบบประเมินเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัต
232 102
ดาวน์โหลด
05 ส.ค. 2565
เวลา 09:08:45 น.
คู่มือการทำความสะอาดมือ 65
238 102
ดาวน์โหลด