โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ : เลขที่ 97 หมู่ 7 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

โทรศัพท์ : 042-334412-3 ต่อ5408 (ในเวลาราชการ)

โทรสาร : -

E-mail :

Fanpage : KUMHOS Facebook Fanpage