โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 งานควบคุมภายใน

เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งานควบคุมภายใน

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
26 ก.ย. 2566
เวลา 08:09:09 น.
ตัวอย่างการติดตามแบบปค.5
2627 162
ดาวน์โหลด
26 ก.ย. 2566
เวลา 08:09:24 น.
เอกสารประกอบคำบรรยายควบคุมภายใน
2626 71
ดาวน์โหลด
26 ก.ย. 2566
เวลา 08:09:27 น.
แบบสอบถามแบบควบคุมภายในปี 66
2626 129
ดาวน์โหลด
26 ก.ย. 2566
เวลา 08:09:32 น.
แบบปค.4 แบบย่อย
2626 159
ดาวน์โหลด
26 ก.ย. 2566
เวลา 08:09:36 น.
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
2627 91
ดาวน์โหลด
26 ก.ย. 2566
เวลา 08:09:54 น.
แบบติดตาม ปค5 รพ.(แบบย่อย)
2626 99
ดาวน์โหลด
26 ก.ย. 2566
เวลา 08:09:05 น.
ตัวอย่างการติดตามควบคุมภายใน
2626 54
ดาวน์โหลด
26 ก.ย. 2566
เวลา 08:09:20 น.
กระบวนการจัดทำแบบติดตาม ปค.5
2628 64
ดาวน์โหลด
26 ก.ย. 2566
เวลา 08:09:58 น.
คำบรรยายการประเมินควบคุมภายใน
2626 39
ดาวน์โหลด