โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : เอกสาร IC</a></li>. 

  แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มระบบยา

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
16 ม.ค. 2566
เวลา 16:01:14 น.
แบบฟอร์มเช็คยา Fix stock
110 56
ดาวน์โหลด
13 ม.ค. 2566
เวลา 17:01:17 น.
ข้อมูลยา HAD โรงพยาบาลกุมภวาปีและข้อควรระวัง
97 28
ดาวน์โหลด
13 ม.ค. 2566
เวลา 17:01:28 น.
Drug tip HAD ติดหน้าชาร์ท
88 12
ดาวน์โหลด
11 ส.ค. 2565
เวลา 09:08:26 น.
แบบฟอร์มบันทึกอุณหภูมิ
191 47
ดาวน์โหลด
11 ส.ค. 2565
เวลา 09:08:32 น.
แบบฟอร์มเบิกยาเสพติด
173 54
ดาวน์โหลด
11 ส.ค. 2565
เวลา 09:08:38 น.
แบบฟอร์มทำลายยาเสพติด
162 34
ดาวน์โหลด
09 ส.ค. 2565
เวลา 15:08:25 น.
แบบฟอร์มขอใช้ยาบัญชี ง. 2
183 45
ดาวน์โหลด
09 ส.ค. 2565
เวลา 15:08:02 น.
แบบฟอร์มขอใช้ยาบัญชี ง. 1
160 25
ดาวน์โหลด
09 ส.ค. 2565
เวลา 15:08:58 น.
ฟอร์มใช้ยา Fixed stock
279 58
ดาวน์โหลด
09 ส.ค. 2565
เวลา 15:08:15 น.
ใบแลกเปลี่ยนเวชภัณฑ์
171 34
ดาวน์โหลด
09 ส.ค. 2565
เวลา 15:08:35 น.
ใบเบิกยาฉุกเฉิน
171 42
ดาวน์โหลด
09 ส.ค. 2565
เวลา 15:08:54 น.
ใบเบิกยา fixed stock
173 75
ดาวน์โหลด