โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : เอกสาร 

 โรงพยาบาลอัจฉริยะ

เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลอัจฉริยะ

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
14 ธ.ค. 2566
เวลา 00:12:06 น.
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โรงพยาบาลกุมภวาปี
2627 39
ดาวน์โหลด
14 ธ.ค. 2566
เวลา 00:12:51 น.
แต่งตั้งผู้บริหารความมั่นคงปลอดภัยสาสนเทศระดับสูง โรงพยาบาลกุมภวาปี
2626 14
ดาวน์โหลด
14 ธ.ค. 2566
เวลา 00:12:27 น.
แต่งตั้งคณะกรรมการโรงพยาบาลอัจฉริยะ โรงพยาบาลกุมภวาปี
2628 17
ดาวน์โหลด
14 ธ.ค. 2566
เวลา 00:12:45 น.
แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับสูง โรงพยาบาลกุมภวาปี
2626 14
ดาวน์โหลด
14 ธ.ค. 2566
เวลา 00:12:29 น.
แต่งตั้งคณะกรรมาการดิจิทัลทาทงการแพทย์โรงพยาบาลกุมภวาปี
2626 17
ดาวน์โหลด