โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : กิจกรรม 

ห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุมเล็ก

วันเวลาประชุม เรื่อง ห้องประชุม รายละเอียด
21 ก.พ. 2562
เวลา 13.00 - 16.30
การดำเนินงานเอดส์ในตำบลนำร่อง ห้องประชุมเล็ก
25 ก.พ. 2562
เวลา 13.00 - 16.30
แนวทางป้องกันอุบัติเหตุการจราจรบนท้องถนน ห้องประชุมใหญ่
19 มี.ค. 2562
เวลา 09.00 - 16.30
ประชุมR2R ห้องประชุมใหญ่
11 มิ.ย. 3104
เวลา 10.00 - 16.00
พิจารณาย้ายเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มการพยาบาล ห้องประชุมเล็ก
27 มิ.ย. 3104
เวลา 09.00 - 10.30
สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ห้องประชุมเล็ก
03 ก.ค. 3104
เวลา 09.00 - 16.30
สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ห้องประชุมใหญ่
16 ก.ค. 3104
เวลา 09.00 - 16.30
คปสอ.กุมภวาปี ห้องประชุมใหญ่
16 ก.ค. 3104
เวลา 09.00 - 10.30
สอบข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราว ห้องประชุมเล็ก
24 ก.ค. 3104
เวลา 09.00 - 10.30
สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ห้องประชุมเล็ก
26 ก.ค. 3104
เวลา 09.00 - 10.30
ปฐมนิเทศลูกจ้างชั่วคราว ห้องประชุมเล็ก
01 ส.ค. 3104
เวลา 09.00 - 16.00
ประชุมSAR ห้องประชุมเล็ก
24 ก.ย. 3104
เวลา 13.30 - 16.30
ประชุมความดีความชอบกลุ่มการพยาบาล ห้องประชุมใหญ่
20 ก.พ. 3105
เวลา 10.30 - 13.00
conference การใช้ยา ห้องประชุมใหญ่