โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : กิจกรรม 

ห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุมเล็ก

วันเวลาประชุม เรื่อง ห้องประชุม รายละเอียด
18 ก.ค. 2562
เวลา 13.00 - 16.30
ประชุมทีมนิเทศ รพ.สต. ห้องTutorial (ชั้น 4 อาคาร 3 ) เหมาะสำหรับ 7-15 คน
18 ก.ค. 2562
เวลา 13.00 - 16.30
ชี้แจงการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพงบ PPA ปี62 ห้องประชุม สุขใจ (ชั้น4 อาคาร1) เหมาะสำหรับ 30-70 คน
19 ก.ค. 2562
เวลา 10.30 - 13.00
ประชุมวิชาการ (แพทย์) ห้องประชุม ชงSHA (ชั้น4 อาคาร3) เหมาะสำหรับ 20 – 40 คน
19 ก.ค. 2562
เวลา 14.00 - 16.00
วางแผนย้ายOPD ER ห้องประชุม ชงSHA (ชั้น4 อาคาร3) เหมาะสำหรับ 20 – 40 คน
25 ก.ค. 2562
เวลา 09.00 - 13.00
รับนิเทศงานMCH ห้องประชุม ชงSHA (ชั้น4 อาคาร3) เหมาะสำหรับ 20 – 40 คน
25 ก.ค. 2562
เวลา 09.00 - 16.30
ประชุม DHSA ห้องประชุม สุขใจ (ชั้น4 อาคาร1) เหมาะสำหรับ 30-70 คน
26 ก.ค. 2562
เวลา 13.00 - 16.00
MM Conference ห้องประชุม สุขใจ (ชั้น4 อาคาร1) เหมาะสำหรับ 30-70 คน
23 ส.ค. 2562
เวลา 09.00 - 16.30
นิเทศทางการพยาบาลและบริหารความเสี่ยงทางการพยาบาล ห้องประชุมแสนสุข ( ชั้น 4 อาคาร 3) เหมาะสำหรับ 80 -250 คน
09 ก.ย. 2562
เวลา 13.30 - 16.30
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการ จนท.กุมภวาปี ห้องประชุมแสนสุข ( ชั้น 4 อาคาร 3) เหมาะสำหรับ 80 -250 คน
11 มิ.ย. 3104
เวลา 10.00 - 16.00
พิจารณาย้ายเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มการพยาบาล
27 มิ.ย. 3104
เวลา 09.00 - 10.30
สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว
03 ก.ค. 3104
เวลา 09.00 - 16.30
สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ห้องประชุม สุขใจ (ชั้น4 อาคาร1) เหมาะสำหรับ 30-70 คน
16 ก.ค. 3104
เวลา 09.00 - 16.30
คปสอ.กุมภวาปี ห้องประชุม สุขใจ (ชั้น4 อาคาร1) เหมาะสำหรับ 30-70 คน
16 ก.ค. 3104
เวลา 09.00 - 10.30
สอบข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราว
24 ก.ค. 3104
เวลา 09.00 - 10.30
สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว
26 ก.ค. 3104
เวลา 09.00 - 10.30
ปฐมนิเทศลูกจ้างชั่วคราว
01 ส.ค. 3104
เวลา 09.00 - 16.00
ประชุมSAR
24 ก.ย. 3104
เวลา 13.30 - 16.30
ประชุมความดีความชอบกลุ่มการพยาบาล ห้องประชุม สุขใจ (ชั้น4 อาคาร1) เหมาะสำหรับ 30-70 คน
20 ก.พ. 3105
เวลา 10.30 - 13.00
conference การใช้ยา ห้องประชุม สุขใจ (ชั้น4 อาคาร1) เหมาะสำหรับ 30-70 คน