โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : แบบฟอร์ม พตส. 

  แบบฟอร์มเอกสารเวชระเบียน

แบบฟอร์มเอกสารเวชระเบียน

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
08 มี.ค. 2567
เวลา 10:03:50 น.
ฟอร์มปรอท
2629 29
ดาวน์โหลด
04 ม.ค. 2567
เวลา 13:01:35 น.
ปกเวชระเบียน งบ 67
2633 286
ดาวน์โหลด
03 ส.ค. 2566
เวลา 16:08:01 น.
แบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา
2628 32
ดาวน์โหลด
03 ส.ค. 2566
เวลา 16:08:34 น.
ปกเวชระเบียนผู้ป่วยใน
2626 380
ดาวน์โหลด
29 พ.ค. 2566
เวลา 13:05:14 น.
ปกเวชระเบียนผู้ป่วยใน
2626 135
ดาวน์โหลด
09 ก.พ. 2566
เวลา 09:02:41 น.
ใบยืม-คืน ไฟล์ SCAN
2627 99
ดาวน์โหลด
03 ม.ค. 2566
เวลา 15:01:51 น.
ใบยืม-คืน
2627 126
ดาวน์โหลด
28 พ.ย. 2565
เวลา 15:11:09 น.
ใบ Index
2626 129
ดาวน์โหลด
25 พ.ย. 2565
เวลา 12:11:41 น.
ใบบันทึกกิจกรรมพยาบาล
2628 183
ดาวน์โหลด
03 ธ.ค. 2564
เวลา 16:12:28 น.
ใบ Operative note Appendectomy
2628 222
ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2564
เวลา 18:09:17 น.
ใบบันทึกการทำหัถตการ Debridement /Excisional debridement
2627 209
ดาวน์โหลด
20 ม.ค. 2564
เวลา 11:01:54 น.
ใบ แบบประเมินข้อมูลเพื่อวางแผนการจำหน่าย(Dishcharge planning)
2626 422
ดาวน์โหลด
30 ก.ค. 2563
เวลา 15:07:29 น.
Monitoring nursing observation record/Dengue chart
2629 505
ดาวน์โหลด
30 ก.ค. 2563
เวลา 15:07:50 น.
แนวทางการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก(แบ่งตามระยะการเกิดโรค)
2626 162
ดาวน์โหลด
16 ม.ค. 2563
เวลา 10:01:38 น.
ใบ Round IV.
2629 383
ดาวน์โหลด
09 ต.ค. 2562
เวลา 10:10:38 น.
ใบ Consultation medical
2627 325
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2562
เวลา 10:03:35 น.
ใบ ยินยอมการทำหัตถการทำหมัน
2626 216
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2562
เวลา 10:03:53 น.
ใบ วัสดุการแพทย์/อวัยวะเทียม/อุปกรณ์บำบัด
2628 205
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 18:03:28 น.
ใบ Admission note (History&Physical Examination)
2638 776
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:48 น.
ใบ Nursing Assessment 3.
2626 303
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:19 น.
ใบ Monitoring Nursing Observation report
2628 439
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:25 น.
ใบ Nursing-Assessment 2.
2628 236
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:57 น.
ใบ Nursing-Assessment 1.
2626 248
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:21 น.
ใบ MED Sheet Oral,Injection
2626 436
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:43 น.
ใบ Monitoring/Nursing Observation report(ICU) 1.
2629 283
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:51 น.
ใบ Discharge plan
2629 759
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:33 น.
ใบ Nursing Progress note
2626 537
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:32 น.
ใบ Laboratory report
2626 260
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:08 น.
ใบ Consultation Report
2627 303
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:35 น.
ใบ Operative note
2630 410
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:18 น.
ใบ Progress note
2626 256
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:04 น.
ใบ Informed consent
2627 467
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:50 น.
ใบ Clinical summary
2630 559
ดาวน์โหลด