โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : ติดต่อเรา 

 ติดต่อร้องเรียน

พื้นที่สำหรับประชาชนผู้มารับบริการทางโรงพยาบาลต้องการแจ้งร้องเรียนถึง ผอ.โรงพยาบาล

1. การส่งข้อความการร้องเรียนต้องเป็นความจริง
2. การร้องเรียนเรื่องที่เป็นเท็จจะมีความผิดทาง พรบ.คอมพิวเตอร์

1.
2.