โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : จัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องแสกนในช่องปาก 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ 2565 

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องแสกนในช่องปาก 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ 2565


ผู้ประกาศ : นายสุพจน์ ดวงดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 06 กันยายน 2565 เวลา : 09:09:23 น. เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ผู้ชม 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง