เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การแต่งตั้งและการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว


ผู้ประกาศ : นายวิธร ศรีทับรอด
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 24 กันยายน 2561 เวลา : 11:09:21 น. เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 258 ครั้ง
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง