โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : จัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื่อระบบไฟฟ้าสำรองอาคารผู้ป้วยนอก อุบัติเหตุ 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ประกวดราคาซื่อระบบไฟฟ้าสำรองอาคารผู้ป้วยนอก อุบัติเหตุ 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


ผู้ประกาศ : นายสุพจน์ ดวงดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 09 ตุลาคม 2561 เวลา : 08:10:20 น. เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 228 ครั้ง
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง