โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา2567 โรงพยาบาลกุมภวาปี #ทุนอายุรกรรม #ทุนจิตเวช #ทุนเวชศาสตร์ฉุกเฉิน #ทุนเวชศาสตร์ครอบครัว #วิสัญญีวิทยา #ประสาทศัลยศาสตร์ #ศัลยศาสตร์ออร์โธหิดิกส์ 

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา2567 โรงพยาบาลกุมภวาปี #ทุนอายุรกรรม #ทุนจิตเวช #ทุนเวชศาสตร์ฉุกเฉิน #ทุนเวชศาสตร์ครอบครัว #วิสัญญีวิทยา #ประสาทศัลยศาสตร์ #ศัลยศาสตร์ออร์โธหิดิกส์


ผู้ประกาศ : นางสาวอังคณา ศิริเงินยวง
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
วันที่ประกาศ : 24 เมษายน 2566 เวลา : 10:04:42 น. เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 276 ครั้ง
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง