โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลกุมภวาปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลกุมภวาปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี


ผู้ประกาศ : นางสาวอังคณา ศิริเงินยวง
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
วันที่ประกาศ : 15 สิงหาคม 2566 เวลา : 17:08:10 น. เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 2632 ครั้ง
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง