โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : จัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด จำนวน 1 เครื่อง (ด้วยงบบริจาค) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด จำนวน 1 เครื่อง (ด้วยงบบริจาค)


ผู้ประกาศ : นายวิธร ศรีทับรอด
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 15:11:02 น. เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 727 ครั้ง
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง