โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : สมัครงาน ประกาศโรงพยาบาลกุมภวาปี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ วิธีการสอบ วันเวลาและสถานที่สอบ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์, ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด, ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด, ตำแหน่งเภสัชกร, ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ), ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร 

ประกาศโรงพยาบาลกุมภวาปี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ วิธีการสอบ วันเวลาและสถานที่สอบ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์, ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด, ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด, ตำแหน่งเภสัชกร, ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ), ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร


ผู้ประกาศ : นางสาวอังคณา ศิริเงินยวง
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
วันที่ประกาศ : 18 กันยายน 2566 เวลา : 13:09:07 น. เมื่อ 5 วันที่แล้ว
ผู้ชม 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง