โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลกุมภวาปี ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ 2562 

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลกุมภวาปี ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลกุมภวาปี ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ 2562


ผู้ประกาศ : นายอิศรา ทิพวัฒนา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 21 ธันวาคม 2561 เวลา : 10:12:24 น. เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 243 ครั้ง
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง