โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของโรงพยาบาลกุมภวาปี 

ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของโรงพยาบาลกุมภวาปี


ผู้ประกาศ : นายอิศรา ทิพวัฒนา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 01 ธันวาคม 2561 เวลา : 15:12:15 น. เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 727 ครั้ง
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง