โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์ พร้อมแล้ว สำหรับชาวอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ระยะที่ 3 เริ่ม 1 พฤษภาคม 2567 มีบัตรประชาชน มีหมอพร้อม เข้ารับบริการได้ที่ โรงพยาบาลรัฐ/เอกชน , คลินิก , ร้านยา , ร้านแล็ป ที่เข้าร่วมโครงการ 

พร้อมแล้ว สำหรับชาวอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ระยะที่ 3 เริ่ม 1 พฤษภาคม 2567 มีบัตรประชาชน มีหมอพร้อม เข้ารับบริการได้ที่ โรงพยาบาลรัฐ/เอกชน , คลินิก , ร้านยา , ร้านแล็ป ที่เข้าร่วมโครงการ


ผู้ประกาศ : นางสาวสุดารัตน์ มณีสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วันที่ประกาศ : 02 เมษายน 2567 เวลา : 10:04:16 น. เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 2797 ครั้ง