โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ถึงผู้รับบริการทุกท่าน “โปรดนำบัตรประชาชน มาด้วยทุกครั้ง” เมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาลกุมภวาปี ทุกครั้ง ทุกคน ทุกสิทธิ์ เพื่อแสดงตัวตน สะดวก รวดเร็ว ในการรับบริการ 

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้รับบริการทุกท่าน “โปรดนำบัตรประชาชน มาด้วยทุกครั้ง” เมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาลกุมภวาปี ทุกครั้ง ทุกคน ทุกสิทธิ์ เพื่อแสดงตัวตน สะดวก รวดเร็ว ในการรับบริการ


ผู้ประกาศ : นางสาวสุดารัตน์ มณีสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วันที่ประกาศ : 19 เมษายน 2567 เวลา : 10:04:53 น. เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 2630 ครั้ง