โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : ITA-ดัชนีความโปร่งใส 62 ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง - EB1 

ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง - EB1


ผู้ประกาศ : นายอิศรา ทิพวัฒนา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 28 ธันวาคม 2561 เวลา : 09:12:58 น. เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 759 ครั้ง