โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยใน 

ประกาศทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยใน

    เนื่องด้วยเวชระเบียนผู้ป่วยในที่มารับบริการนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556-31 ธันวาคม 2556 ครบกำหนดทำลาย 5 ปีแล้ว หากผูมารับบริการมีความประสงค์จะเก็บเวชระเบียน โปรดแจ้งความประสงค์ต่อหน่วยงานเวชระเบียนและสถิติภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562   โทร 042-334-400 ต่อ 7313


ผู้ประกาศ : นายสุพจน์ ดวงดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 28 มกราคม 2562 เวลา : 22:01:33 น. เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 448 ครั้ง