โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : จัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


ผู้ประกาศ : นายวิธร ศรีทับรอด
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 07 มีนาคม 2562 เวลา : 11:03:41 น. เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 179 ครั้ง
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง