โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : จัดซื้อจัดจ้าง บันทึกข้อความแบบรายงานขออนุญาตประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเดือนธันวาคม 2562 แบบสขร.1 

บันทึกข้อความแบบรายงานขออนุญาตประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเดือนธันวาคม 2562 แบบสขร.1

บันทึกข้อความรายงานขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562


ผู้ประกาศ : น.ส.กฤษณา ภูจิตร
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 13 มีนาคม 2562 เวลา : 17:03:25 น. เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 167 ครั้ง
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง