โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : ITA-ดัชนีคุณธรรมในการทำงาน 62 บันทึ้อข้อความขอนุมัติเผยแพร่กระบวนงานบริการผู้ป่วยนอก 

บันทึ้อข้อความขอนุมัติเผยแพร่กระบวนงานบริการผู้ป่วยนอก

บันทึ้อข้อความขอนุมัติเผยแพร่กระบวนงานบริการผู้ป่วยนอก


ผู้ประกาศ : น.ส.กฤษณา ภูจิตร
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 18 มีนาคม 2562 เวลา : 17:03:29 น. เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 758 ครั้ง
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง