โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : ITA-ดัชนีความรับผิดชอบ 62 เผยแพร่กรอบแนวทางผลการปฏิบัติงานของข้าราชการที่มีระดับดีและดีเด่นมาก 

เผยแพร่กรอบแนวทางผลการปฏิบัติงานของข้าราชการที่มีระดับดีและดีเด่นมาก

เผยแพร่กรอบแนวทางผลการปฏิบัติงานของข้าราชการที่มีระดับดีและดีเด่นมาก


ผู้ประกาศ : น.ส.กฤษณา ภูจิตร
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 26 มีนาคม 2562 เวลา : 08:03:40 น. เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 754 ครั้ง
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง