ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมส่วนห้องพิเศษ อาคารผู้ปวยใน 60 ห้อง


ผู้ประกาศ : นายสุพจน์ ดวงดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 26 เมษายน 2562 เวลา : 08:04:14 น. เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง