โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : จัดซื้อจัดจ้าง ประกาผู้ชนะ การจัดซื้อครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ 

ประกาผู้ชนะ การจัดซื้อครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ


ผู้ประกาศ : นายสุพจน์ ดวงดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 11 มิถุนายน 2562 เวลา : 10:06:30 น. เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 175 ครั้ง
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง