โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : ITA-ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร 62 ขอเผยแพร่แบบสรุปโครงการชมรมจริยธรรม รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 

ขอเผยแพร่แบบสรุปโครงการชมรมจริยธรรม รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562

ขอเผยแพร่แบบสรุปโครงการชมรมจริยธรรม รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562


ผู้ประกาศ : นายสุพจน์ ดวงดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 28 สิงหาคม 2562 เวลา : 19:08:55 น. เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 757 ครั้ง
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง