โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : จัดซื้อจัดจ้าง ประกวดจ้างเหมาบริการรักาาความปลอดภัยโรงพยาบาลกุมภวาปี 

ประกวดจ้างเหมาบริการรักาาความปลอดภัยโรงพยาบาลกุมภวาปี


ผู้ประกาศ : นายสุพจน์ ดวงดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 13:11:48 น. เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง