ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่ง นายช่างเทคนิค ระดับปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน


ผู้ประกาศ : นายสุพจน์ ดวงดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 27 ธันวาคม 2562 เวลา : 19:12:40 น. เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ผู้ชม 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง