โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลกุมภวาปี ปี 2563 

การจัดมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลกุมภวาปี ปี 2563

เนื่องด้วยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและบริการ โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ประจำปี 2563
ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2563 ภายใต้แนวคิด “Enhancing trust in health care – กระบวนการสร้างความเชื่อมั่นในระบบสุขภาพ”
เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบคุณภาพที่เกิดขึ้นในงานประจำของแต่ละทุกหน่วยงาน
โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานจำนวน 42 หน่วยงาน ทำการจัดส่ง CQI นวัตกรรม และเรื่องเล่า อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เรื่อง

กำหนดแบบฟอร์มตามเอกสารแนบ กำหนดส่งภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพ อาคาร 3 ชั้น 4 โทร 7400


ผู้ประกาศ : นายอิศรา ทิพวัฒนา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 10:02:04 น. เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 754 ครั้ง
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง