โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื่อรถบรรทุก 

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื่อรถบรรทุก


ผู้ประกาศ : นายสุพจน์ ดวงดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 15:02:43 น. เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง