โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : ดาวน์โหลด แบบประเมิน พกส. และลูกจ้างชั่่วคราว ปีงบประมาณ 63 รอบที่ 1 (1 ต.ค.62-31 มี.ค.63) 

แบบประเมิน พกส. และลูกจ้างชั่่วคราว ปีงบประมาณ 63 รอบที่ 1 (1 ต.ค.62-31 มี.ค.63)

เรียน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานทุกทาน
ด้วยกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ขอส่งแบบประเมินปีงบประมาณ 63 รอบ 1 (1 ต.ค.62 - 31 มีนาคม 2563) เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวในกลุ่มงานของท่าน และส่งกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลภายในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร 7311 สอบถามได้ค่ะ


ผู้ประกาศ : นางสาวอังคณา ศิริเงินยวง
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
วันที่ประกาศ : 17 มีนาคม 2563 เวลา : 15:03:28 น. เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 729 ครั้ง
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง