โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : ดาวน์โหลด แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ

เรียน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานทุกทาน
ด้วยกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ขอส่งแบบประเมินปีงบประมาณ 63 รอบ 1 (1 ต.ค.62 - 31 มีนาคม 2563) เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในกลุ่มงานของท่าน และส่งกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลภายในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร 7311 สอบถามได้ค่ะ


ผู้ประกาศ : นางสาวอังคณา ศิริเงินยวง
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
วันที่ประกาศ : 18 มีนาคม 2563 เวลา : 14:03:04 น. เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 878 ครั้ง
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง