โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : เอกสารระบบ HRMS คู่มือการใช้งาน HRMS ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง 

คู่มือการใช้งาน HRMS ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง


ผู้ประกาศ : นายอิศรา ทิพวัฒนา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 23 เมษายน 2563 เวลา : 08:04:07 น. เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 775 ครั้ง
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง