โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : ประกาศ ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โรงพยาบาลกุมภวาปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โรงพยาบาลกุมภวาปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี


ผู้ประกาศ : นางสาวอังคณา ศิริเงินยวง
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
วันที่ประกาศ : 10 มิถุนายน 2564 เวลา : 14:06:04 น. เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ผู้ชม 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง