โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม version 2.3 ปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560

โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม version 2.3 ปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 (ประกาศโดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข)

ผู้เขียน : นายอิศรา ทิพวัฒนา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 28 เมษายน 2561 เวลา : 09:04:29 น.
ผู้ชม 88 ครั้ง