โรงพยาบาลกุมภวาปี | kumpawapi Hospital : บทความ Report - ข้อมูลนำเข้า CO-LAB ผลการตรวจ Rapid Test 

Report - ข้อมูลนำเข้า CO-LAB ผลการตรวจ Rapid Test

1 - ทำการนำเข้าไฟล์รายงาน ข้อมูลนำเข้า CO-LAB ผลการตรวจ Rapid Test.cds ด้วยโปรแกรม  Hosxp Report Designer

2 - ให้ทำการแก้ไขคำสั่งของรายงาน ในส่วนของ รหัส item LAB ให้เป็นรหัสของ รพ. ของท่าน

 

ดาวโหลด

https://drive.google.com/file/d/1OX5J8m7QgNipCPLl6GMK9XMSWYyjYQjm/view?usp=sharing

ผู้เขียน : นายอิศรา ทิพวัฒนา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 03 กันยายน 2564 เวลา : 13:09:55 น.
ผู้ชม 3460 ครั้ง