วันที่  4 มิถุนายน พ.ศ.2561 นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยPer Hospital จังหวัดอุดรธานี (EMS Day) ในโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2561

นพ.เอกภักดิ์ ระหว่างบ้าน นายแพทย์ชำนาญการ รพ.อุดรธานี วิทยากร บรรยาย Prehospital management and Tranfer แก่บุคลากรที่รับผิดชอบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และผู้ปฏิบัติงาน อ.วังสามหมอ อ.โนนสะอาด อ.หนองแสง อ.ประจักษ์ศิลปาคม อ.กุมภวาปี  เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ จนถึงโรงพยาบาล และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ณ ห้องประชุมชั้น4 โรงพยาบาลกุมภวาปี

ผู้เขียน : นายอิศรา ทิพวัฒนา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 05 มิถุนายน 2561 เวลา : 17:06:28 น.
ผู้ชม 1265 ครั้ง