กิจกรรมทำบุญตักบาตร โรงพยาบาลกุมภวาปี วันที 12 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกุมภวาปีและผู้มีจิตศรัทราร่ามกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนตุลาคม ณ บริเวณหน้าตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลกุมภวาปี

ผู้เขียน : นางสาวสุดารัตน์ มณีสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 12 ตุลาคม 2561 เวลา : 10:10:06 น.
ผู้ชม 271 ครั้ง