โรงพยาบาลกุมภวาปี โดยทีมผู้รับผิดชอบบริการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง(CAPD) อำเภอกุมภวาปี และ รพ.โซนลุ่มน้ำปาว เพื่อพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องโรงพยาบาลกุมภวาปี ให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการที่รวดเร็วและครอบคลุมของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ต่อเนื่องในชุมชน ลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและครอบครัว

ผู้เขียน : นายอิศรา ทิพวัฒนา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 01 มิถุนายน 2561 เวลา : 15:06:34 น.
ผู้ชม 602 ครั้ง