วันที่ 13 กรกฏาคม 2561 เวลา 07.00 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกุมภวาปี และผู้มารับบริการ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ณ บริเวณหน้าตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลกุมภวาปี

ผู้เขียน : นางสาวสุดารัตน์ มณีสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วันที่เขียน : 13 กรกฏาคม 2561 เวลา : 09:07:07 น.
ผู้ชม 1609 ครั้ง