วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ พร้อมด้วยคุณรุ่งทิพย์ เอกพงษ์ ภริยา เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงพยาบาลกุมภวาปี ในธีม ย้อนยุคLOOKวิถีไทย ณ ลาน ชั้น2 ตึก 3 โรงพยาบาลกุมภวาปี โดยภายในการงานมีกิจกรรม วิ่งออกกำลังกายตอนเช้า การละเล่นหมากเก็บ เป่าเก่า ฯลฯ โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อสร้างความรักความสามัคภายในองค์กร เเละเพื่อให้ส่งเสริมการออกกำลังกายแก่เจ้าหน้าที่

ผู้เขียน : นางสาวสุดารัตน์ มณีสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วันที่เขียน : 28 ธันวาคม 2561 เวลา : 11:12:04 น.
ผู้ชม 1064 ครั้ง