รงพยาบาลกุมภวาปีร่วมกิจกรรมวันพยายาลแห่งชาติ ปี 2561 วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสุพัตรา เบญจธัญลักษณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นำคณะตัวเเทนพยาบาลโรงพยาบาลกุมภวาปีเข้าร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลอุดรธานี โดย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธี กิจกรรมภายในงานกอบด้วย พิธีอาศิรวาทราชสดุดี พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่พยาบาล เเละพยาบาลโรงพยาบาลกุมภวาปีเข้ารับรางวัล โล่ห์คุณาปการ 1 ท่าน พยาาลดีเด่น 2 ท่าน พยาบาลในดวงใจ 3 ท่าน

ผู้เขียน : นางสาวสุดารัตน์ มณีสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วันที่เขียน : 19 ตุลาคม 2561 เวลา : 15:10:18 น.
ผู้ชม 416 ครั้ง